ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรม วันที่ 2เมษา

หากจะปรับให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา จำเป็นต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมของชาติ และทำให้เกิดทั่วแผ่นดิน” คำพูดนี้ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฏร์อาวุโสคงช่วยตอกย้ำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งเป็นประตูที่เปิดไปสู่การเรียนรู้ จินตนาการ และความความคิดสร้างสรรค์

          และการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับลูกได้นั้น ต้องเริ่มกันตั้งแต่เล็กเพื่อให้รากแก้วรักในการอ่านเติบโตอย่างแข็งแรงอยู่ในตัวเด็กๆ ค่ะ อย่ารอช้ามาสร้างหนอนน้อยนักอ่านกันเลย

 

Chapter 1: อ่าน...ให้อะไร

          การอ่านเป็นกระบวนหนึ่งที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ค่ะ ขณะที่อ่านภาพหรือสัญลักษณ์ในหนังสือ สมองได้พัฒนาและเกิดกระบวนการคิด ซึ่งจะสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเป็นการพูด การเขียน การวาดภาพ โดยผลที่แสดงออกมาจากการอ่านจะเห็นชัดตามแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้การอ่านมีส่วนช่วยทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการมีข้อมูลหลากหลาย สามารถนำมาประมวลและวิเคราะห์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้นั่นเอง

 

มากประโยชน์จากการอ่าน :

          1. สำหรับลูกเล็กจะช่วยพัฒนาระบบประสาทสัมผัส เริ่มต้นจากการมองเห็นภาพ ได้ยินเสียงพ่อแม่พูดหรือเล่า ส่วนการได้สัมผัสกับวัสดุของหนังสือนิทานช่วยให้เด็กรู้จักผิวสัมผัสของวัตถุแต่ละชนิดว่าอย่างไร แข็ง อ่อน นุ่มแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงไปในตัวด้วยค่ะ การปูพื้นฐานให้เด็กได้ใกล้ชิดกับหนังสือจะทำให้เขารู้สึกดี คุ้นเคยและกลายเป็นความชอบหนังสือในที่สุด

          2.ช่วยกระตุ้นพัฒนาสมองในส่วนที่ของทักษะภาษา ทั้งการฟังและการพูด เพราะอย่างน้อยขั้นแรกที่ลูกฟังเสียงอ่านของคุณพ่อคุณแม่เป็นการเริ่มต้นรู้จักคำศัพท์ต่างๆ และเมื่อพูดได้ลองหัดอ่านออกเสียงเป็นคำๆ ไปพร้อมกับภาพและตัวอักษรในหนังสือ ถึงจะยังไม่รู้ความหมายแต่ก็ถือเป็นการฝึกออกเสียงพูด เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ เรียกว่าเป็นการปูพื้นพัฒนาการด้านภาษากับลูกได้ค่ะ

          3.กระตุ้นความคิดและจินตนาการ ใช้หนังสือนิทานเป็นเครื่องมือต่อยอดความคิดและจินตนาการให้กว้างไกล ภาพที่เห็นหรือเนื้อเรื่องที่ลูกฟังจากนิทานที่พ่อแม่อ่านจะช่วยกระตุ้นความคิด ยิ่งฟังบ่อยๆ จะช่วยลูกได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวัน สำหรับวัยช่างเรียนรู้สำคัญเชียวที่ควรเรียนรู้อย่างหลากหลาย

          4.เป็นของเล่นให้ลูก สำหรับพ่อแม่มือใหม่ที่ยังไม่ทราบวิธีเล่นกับลูก ลองใช้นิทานเชื่อมโยงไปกับการเล่นกับลูก อาจจะให้ลูกนั่งตักเปิดนิทานเล่าไปพร้อมๆ กัน ชวนลูกเล่นไประหว่างเล่า เพื่อเชื่อมโยงกับนิทานเล่มนั้น อาจะใช้ตุ๊กตาเป็นตัวละครเล่นไปกับลูก ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในครอบครัวได้

          5.การอ่านช่วยสร้างสมาธิ กับเด็กเล็กแล้วฟังเสียงแม่เล่าก็ทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เขาฟัง แล้วการมีสมาธินี่ล่ะที่จะช่วยต่อยอดให้ทำกิจกรรมอื่นได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

          6. พาคนอ่านและคนฟังไปสถานที่ที่ไม่เคยไป เรียกว่าช่วยเปิดโลกและเพิ่มพูนประสบการณ์ให้หลากหลาย ทำให้เด็กเป็นคนที่รอบรู้ รวมถึงมีวิธีคิดและมองโลกที่กว้าง ตลอดจนรู้จักแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

          หน้าที่สำคัญของพ่อแม่คือต้องช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ลูกคุ้นเคยกับการอ่าน ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการให้ลูกรู้สึกดีกับการอ่านและหนังสือ ซึ่งต้องเข้าใจและกระตุ้นให้เหมาะกับวัยด้วยค่ะ ไม่เช่นนั้นอาจจะกลายเป็นยัดเยียดซึ่งจะส่งผลร้ายมากกว่าดีนะคะเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมห้องสมุดประชาชน
กิจกรรมห้องสมุดประชาชน
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...