ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ริมฝั่งน้ำ

ชื่อเรื่อง  ริมฝั่งน้ำ

ผู้แต่ง ธุวดารา

ริมฝั่งน้ำ
พฤกษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยหนุ่ม
จำเป็นต้องพามารดาไปใช้บริการ "บ้านร่มชายคา"
กิจการบ้านพักคนชราของอดีตพยาบาลสาวสวย พิมพ์วีนัส
ด้วยมารดาตรอมใจที่บิดาจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์
และเขาไม่อาจปล่อยมารดาให้อยู่ตามลำพังได้
ที่นี่ทั้งพฤกษ์และมารดาได้พบเจอเรื่องราวหลากหลาย
และได้พบคู่กรณีที่พรากพ่อไปจากครอบครัวของเขา
อย่างเหนือความคาดหมาย
#เรื่องราวจะดำเนินต่ออย่างไร 
ตามหาความจริงได้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี
ริมฝั่งน้ำ

พฤกษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยหนุ่ม
จำเป็นต้องพามารดาไปใช้บริการ "บ้านร่มชายคา"
กิจการบ้านพักคนชราของอดีตพยาบาลสาวสวย พิมพ์วีนัส
ด้วยมารดาตรอมใจที่บิดาจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์
และเขาไม่อาจปล่อยมารดาให้อยู่ตามลำพังได้
ที่นี่ทั้งพฤกษ์และมารดาได้พบเจอเรื่องราวหลากหลาย
และได้พบคู่กรณีที่พรากพ่อไปจากครอบครัวของเขา
อย่างเหนือความคาดหมาย
#เรื่องราวจะดำเนินต่ออย่างไร 
ตามหาความจริงได้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี
ริมฝั่งน้ำ
พฤกษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยหนุ่ม
จำเป็นต้องพามารดาไปใช้บริการ "บ้านร่มชายคา"
กิจการบ้านพักคนชราของอดีตพยาบาลสาวสวย พิมพ์วีนัส
ด้วยมารดาตรอมใจที่บิดาจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์
และเขาไม่อาจปล่อยมารดาให้อยู่ตามลำพังได้
ที่นี่ทั้งพฤกษ์และมารดาได้พบเจอเรื่องราวหลากหลาย
และได้พบคู่กรณีที่พรากพ่อไปจากครอบครัวของเขา
อย่างเหนือความคาดหมาย
#เรื่องราวจะดำเนินต่ออย่างไร 
ตามหาความจริงได้ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...