ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภาษาอาเซียน..กับ..ภาษาเวียดนาม

  ภาษาเวียดนาม  

ภาษาเวียดนาม (tiếng Việt เตี๊ยงเหฺวียด, tiếng Việt Nam, Việt ngữ)

เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์และเป็นภาษาทางการของประเทศเวียดนาม

เป็นภาษาแม่ของประชากรเวียดนามถึงร้อยละ 87 ภาษาเวียดนามจัดอยู่ในสาขาเหวียด-เหมื่อง (Viet-Muong)

ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในตระกูลภาษามอญ-เขมร

ขอบคุณข้อมูลจาก  https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาเวียดนาม

ภาพจากhttps://bluebutter.bloggang.com    ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 8 มีนาคม 2561เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ภาษาเวียดนาม
ภาษาเวียดนามเป็นภาษารูปคำโดดเช่นเดียวกับภาษาจีนและภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ไวยากรณ์เน้นที่การเรียงลำดับคำและโครงสร้างประโยคมากกว่าการผันคำ แสดงโดยการเพิ่มคำเช่นเดียวกับภาษาไทย ภาษาเวียดนามเป็นภาษาคำโดด แต่ก็มีคำสองพยางค์อยู่เป็นจำนวนมาก การเรียงคำในประโยคเป็นแบบประธาน-กริยา-กรรม ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที 26 เมษายน 2562

ภาษาเวียดนาม
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...