ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
พุทราเจดีย์

  พุทราเจดีย์ ผลไม้เก่าแก่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  

ลักษณะ ผิวบางกรอบ เปรี้ยวอมหวาน 

มี 2 พันธุ์

   พันธุ์เจดีย์สีทอง มีลักษณะรีค่อนข้างกลม แก่จะมีสีเหลืองทอง

รสชาติจะหวานและมีเนื้อมากกว่าพันธ์เจดีย์สีเขียว

   พันธุ์เจดีย์เขียว ลูกรี ก้นแหลม ลูกดก

ขอบคุณภาพจาก bloggang.com

(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...