ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ขันทีในสมัยอยุธยา

ขันที ในสมัยอยุธยา

ขันทีมีปรากฏอยู่ในกฎมณเฑียรบาลที่ตราในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ จึงอนุมานได้ว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว

ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พบหลักฐานว่ามีการนำเข้าขันทีมาจากแถบอินโด-อิหร่านเป็นหลัก

ภาพลายรดน้ำในหอเขียนวังสวนผักกาด สมัยสมเด็จพระนารายณ์แต่น่าจะทำซ่อมในสมัยหลังด้วย

มีรูปขันทีมุสลิมอยู่ บางคนว่าไม้ในมือเอาไว้ใช้ไล่นก (ตัวข้างบน) ข้างล่างเป็นมหาดเล็กกำลังเตรียมของถวายพระ

ภาพบนเป็นขันทีมุสลิมถือหวายจะหวดมหาดเล็กที่มาแอบดูพวกนางในที่อยู่หลังม่านที่กั้นอยู่

ขอบคุณข้อมูลจากขอขอบคุณ  https://pantip.com ภาพจาก bloggank.com

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ขันทีสมัยอยุธยา
คลิปจากขันทีนางในราชสำนักฝ่ายในสมัยอยุธยา ผลิตโดย TALK OF THE TUBE Published on Jan 4, 2018 .......ปรับปรุง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

ขันทีสมัยอยุธยา
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...