ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
หนังสือเรื่อง รามเกียรติ์/บ่อเกิดรามเกียรติ์

๓. รามเกียรติ์

   กลอนบทเด่นบางตอน.....จากตอนพระนารายณ์สาปนนทก   

ชาตินี้มึงมีแต่สองหัตถ์        จงไปอุบัติเอาชาติใหม่

    ให้สิบเศียรสิบพักตร์เกรียงไกร           เหาะเหินเดินได้ในอัมพร

มีมือยี่สิบซ้ายขวา                ถือคทาอาวุธธนูศร   

กูจะเป็นมนุษย์แต่สองกร               ตามไปราญรอนชีวี

     ขอขอบคุณ  รามเกียรติ์ วิกิพีเดีย    

(หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
รามเกียรติ์ (2)
ผลิตโดย Kanokjob Published on Jul 21, 2010 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

รามเกียรติ์ (3)
ผลิตโดย Kanokjob Published on Jul 21, 2010 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

รามเกียรติ์ (4)
ผลิตโดย Kanokjob Published on Jul 21, 2010 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

รามเกียรติ์ (5)
ผลิตโดย Kanokjob Published on Jul 21, 2010 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

รามเกียรติ์ (6)
ผลิตโดย Kanokjob Published on Jul 21, 2010 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

รามเกียรติ์ (7)
ผลิตโดย Kanokjob Published on Jul 21, 2010 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

รามเกียรติ์ (8)
ผลิตโดย Kanokjob Published on Jul 21, 2010 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ค.2562 (หนังสือ,เอกสาร,บทความ,ภาพถ่าย,วีดีโอนี้ เผยแพร่เพื่อการศึกษาไม่มีผลประโยชน์ด้านการค้า)

รามเกียรติ์ (2)
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...