ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ถุงการบูร

 

ถุงการบูร....ช่วยป้องกันกลิ่นอับต่างๆ...

อุปกรณ์   1.กระดาษสาอย่างบางขนาด 12 ซ.ม.ยาว 15.5 ซ.ม. 1 ชิ้น

3.ดิ้นหรือเชือกสำหรับมัดยาว 12 ซ.ม.,กรรไกร,กาวลาเท็กซ์,ดอกไม้สำหรับตกแต่ง

  วิธีทำ

1. พับการบูรเป็นรูปกรวยสามเหลี่ยม

2. ตักการบูรใส่ อัดให้แน่น

3.รวบปลายแล้วผูกด้วยดิ้นหรือเชือกให้แน่น ตกแต่งให้สวยงาม

อ่านแล้วลองชมคลิปประกอบตามไปนะคะ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ถุงการบูร
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สนใจการอ่านมากขึ้น หาความรู้ได้จากใบความรู้กระดาษแผ่นเดียว อ่านจนเกิดความเข้าใจ เกิดเป็นกระบวนการทางความคิด อ่านแล้วฝึกลงมือปฏิบัติ

ถุงการบูร
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...