ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติเมืองพยัคฆภูมิพิสัย โดย ไพรัตน์แย้มโกสุม

ประวัติเมืองพยัคฆภูมิพิสัย

เผยแพร่: 

   โดย: ไพรัตน์แย้มโกสุม

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2411-2454 หรือ ร.ศ. 87-129) พระรัตนวงศา ผู้สูงอายุจะได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าหรือไม่ก็รู้ทฤษฏีว่าด้วยการทำลายล้างพวกเขาหรือไม่? ขอแสดงความยินดีด้วยความเคารพต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีคนจำนวนมากในหมู่ชาวเมือง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2411 (ร.ศ. 98) เมื่อสองพี่น้องได้รับยาเสพติดและยาเสพติดในเมืองที่มีชื่อเสียงมาก่อนเห็นว่ามีชัยภูมิดีกว่าที่ตั้งอยู่ในเมือง  คร่ำต่อมาในยุคพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรานมาดำรงตำแหน่งประมุขใหญ่หัวเมืองลาวกาว (พิมพ์ที่เมืองอุบลราชธานี) เกิดขึ้นได้รับพระเจ้าบรมวงศ์2436พระเจ้าบรมวงศ์  112-129
 
พระเจ้าบรมวงศ์ 112-129

บ้านดอนอำเภอเมืองศรีสะเกษเดินทางมาจากบ้านดอนเมืองไปทางทิศใต้ของเมืองศรีสะเกษจากบ้านนาข่าที่ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านเสือที่ตั้งอยู่ใกล้เมือง (ที่การเมืองและจวนเจ้าเมือง) แห่งที่ 2 ต่อจากบ้านนาข่าอยู่ที่ พื้นที่“ ต้นมะขาม” ถนนหมู่ที่ 2 และบ้านเมืองเก่าหมู่ที่ 15 (ตำบลบ้านแพรกอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม (ที่มา: เติมวิภาคย์พจนกิจ, ประวัติศาสตร์อีส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2530)วิเคราะห์ ... 1. หนังสือประวัติศาสตร์อีสานเขียนโดยอาจารย์เติมวิภาคย์พจนกิจหนังสือเล่มนี้เกิดจากความคิดของวิริยะอุตสาหะ เรียบเรียงขึ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปีโดยอาศัยบันทึกของพระวิภาคย์พจนกิจถือเป็นเอกสารของผู้เขียนประกอบในการเขียนอยู่ าก ผู้ที่ได้รับการสะสมว่าเป็นผู้เรียบเรียงได้พิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นครั้งแรกว่า ... “ ผู้เรียบเรียงพิมพ์ยังไม่เคยเห็นเล่มที่มาก่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความสามารถเข้าใจต้องการรู้ขณะนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดปัจจุบันหัวเรื่อง: การสูญเสียที่ขณะนี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดขณะนี้จะไม่ช่วยให้เราได้รับความสามารถเดือดร้อนจากเนชั่หัวเรื่อง: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ว่าได้จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเ หนังสืออภาคนือีสานหรือไม่หากท่านอ่านโดยใช้ความสามารถคิดพิจารณาไตร่ตรองให้มากกว่าอ่านเพื่ความสามารถสนุก” 2. หัวเมืองลาวกาวเมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากราดพิมพ์ที่เมืองอุบลราชธานีแล้วไม่นานทรงโปรดโปรดรวมหัวเมืองลาว ฝ่ายตะวันออก (นครจำปาศักดิ์) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลฯ )

2433“ หัวเมืองลาวกาว” เมืองที่มีคนเรียกกันมามากมาย ... นครจำปาศักดิ์เชียงคานต. สะเมิงมหาสารคามมหาสารคามมหาสารคามมหาสารคาม 23 เมืองเมืองขึ้นอีก 55 เมืองรวม 78 หัวเมืองที่อยู่ในประมุขแห่งรัฐ (ข้าหลวงใหญ่) เมืองวัลาวกาวมณฑลหัวเมืองลาวกาวได้เปลี่ยนเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือมณฑลอีสานมณฑลอุบลราชธานีตามลำดับ3. ต้นค้า ว้าวุ่นเป็นต้นไม้เมืองประวัติศาสตร์ตั้งเมืองพยัคฆภูมิพิสัยครั้งที่ 2 (ต่อจากบ้านนาข่า) คุณยายท้าวเทพศรีสุวรรณวงศา ( บทความวขัติย - เดช) เล่าว่า ... “ การเดินทางเมืองจากบ้านนาข่ามาที่บ้านปลยตอนที่ต้นไม้สูงประมาณ 15 เมตรอายุประมาณ 16 ปีและตอนที่อายุประมาณ 14 ปีว่า การเมืองอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นหู จวน
พระสันตะปาปาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เฉียงใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคใต้ของสหภาพยุโรปตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศาลสร้างใหม่รวม ทั้งอนุสาวรีย์พระศรีสุวรรณวงศายืนตระหง่าน ถือดาบอยู่ที่ศาลเป็นที่เคารพบูชาและการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษาและผู้ ใจหนังสือน่วไปตราบเท่าทุกวันนี้4. หลานเหลนที่คุณลูกโหลนเจ้าเมืองพยัคฆภูมิพิสัยคุณสายที่คุณคุณยายทาที่คุณพระคุณรัตนวงศา (คำสิงห์) เจ้าเมืองสุวรรณภูมิมีบุตร 3 คือท้าวของคุณคนเดชท้าวเทศท้าวราชที่คุณพระศรีสุวรรณวงศา (ท้าวขัติย - เดช) คนแรกชื่อคุณแม่มีลูก 5 คนมากจนเกินไป แต่ก็มีคนมากินกันคน 3 คนได้ พี่นางทานางหมานางผม

คุณยายชาร์ลีคำว่ารักมีคน 9 คนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกนี้ แต่ก็มีคนที่รักคุณมาก ๆ 11 คนเหลือ ... นางมณฑานางเสงี่ยมนางสำรวยนายเฉลิมนายไพฑูรย์นายสมชายนายประเสริฐนายประเสริฐนายประเสริฐประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เราได้อย่างไร? เราส่งเสริมให้คนรู้จักประวัติศาสตร์โลกาภิวัตน์ด้วยตัวเองคนในวงการวงศาคณาญาติตัวเองไม่รู้จักแล้วจะมีความหมายอะไรมีกระจกคอย แต่ส่องคนอื่น ๆ บ้างมิใช่ไว้เกิดจากเนชั่กระบอกไม้ไผ่รู้ไว้ตอบโจทย์ที่คุณลูกหลานบ้างคุณโยม     ภาพประวัติศาสตร์ที่คุณลูกหลานเจ้าเมือง

           


(แถวยืน) คุณยายน้อย (แม่เจ้าเมือง) คุณแม่พวง (แถวนั่ง) คุณยายทอง (คุณเจ้าพวง) คุณยายทา (ลูกเจ้าเมือง) คุณแม่สีดา
 
(แถวยืน) คุณยายน้อย (แม่เจ้าเมือง) คุณแม่พวง (แถวนั่ง) คุณยายทอง (คุณเจ้าพวง) คุณยายทา (ลูกเจ้าเมือง) คุณแม่สีดา

นักประวัติศาสตร์เฉกเช่นอาจารย์สุจิตต์วงษ์เทศเสนอให้โรงเรียนทุกแห่งที่ได้รับการประกาศให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทุก ๆ ผลงานอันใดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ งระวัง5. สถานที่ตั้งเมืองอาจารย์เติมวิภาคย์ พจนกิจเขียนว่า ... “จึงได้ย้ายเมืองพยัคฆภูมิพิสัยจากบ้านนาข่า ไปตั้งอยู่ที่บ้านปะหลานใกล้เคียงกับบ้านเมืองเสือที่กำหนดไว้เดิมคือที่ตั้งที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ในปัจจุบัน” ดูแล้วไม่ค่อยจะถูกต้องนักที่ ถูกต้องเป็นดังนี้ ... คุณยายทาและคุณยายทองดี ผู้ติดตามเล่าว่า ... อพยพผู้คนจากสุวรรณภูมิมุ่งสู่บ้า นาข่าและตั้งเมืองที่นั่นไม่ ได้แวะที่บ้านเมืองเสือแล้วขึ้นไปบ้านนาข่าอย่างที่เล่าๆกันมา

สร้างเมืองแห่งแรกที่บ้านนาข่า ร.ศ. 98 (พ.ศ. 2422) แห่งที่ 2 บ้านปะหลานบริเวณต้นฟองน้ำ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) แห่งที่ 3 ย้ายมาบริเวณต้นโพธิ์ (ศาลหลักเมือง) พ.ศ. 2450 (ร.ศ. 126) อดีตนายอำเภอคนที่ 2 รองอำมาตย์โทพระไสยกิจ (ลิขกากาไสย) (พ.ศ. 2450-2454) แห่งที่ 4 เดินทางมาตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง . 2454 สมัยนายอำเภอคนที่ 3 รองอำมาตย์โทหลวงภูมิพยัคฆเขต (ทิมทิวะวิภาค) ( พ.ศ. 2454-2463) เนื่องจากราว ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) เมืองพยัคฆาตพิสัยถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามขึ้นตรงต่อมณฑลร้อยเอ็ด

หลังจาก ศ. 116-126 หรือ พ.ศ. 2440-2450) รับราชการปกครองบ้านเมืองนานถึง 28 ปี (เป็นเจ้าเมือง 18 ปีเป็นนายอำเภอ 10 ปี) 6. ภูมิสมญาพยัคฆนามเมืองร้อยสระคำว่าได้“พยัคฆภูมิพิสัย” เป็นนามพระราชทาน มาจากคำ 3 คำ- พยัคฆหรือบาลีว่าพฺยคฺฆ แปลว่า ... เสือโคร่ - ภูมิแปลว่าแผ่นดิน, ที่ดิน, ฟื้นความรู้, ปัญญา, สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ- พิสัยแปลว่าวิสัย, ลักษณะที่เป็นอยู่, ความสามารถ, สภาพ, ความเป็นไป, ขอบ, เขตแดน, ตำบล, ถิ่น, แว่นแคว้น, ที่, มณฑล, ประเทศ, เขตการปกครองที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในการแปลความหมายของ“ พยัคฆภูมิพิสัย” ได้หลายมิติ


ผู้เขียนแปลว่า ... “ ดินแดนเสือโคร่ง” (โดยปริพลไชย) และ ... “ ดินแดนผู้กล้าหาญชาญฉลาด” (โดยอรรถรส) เหตุผลสำคัญที่พระศรีสุวรรณ เพราะบ้านเกาะลันตาเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบและเกาะใกล้เคียงอีก 2 เกาะคือเกาะบ้านโนนสูงและเกาะรอบเกาะทั้งสามเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ไพศาลหน้าน้ำทะเลหลากหลายรูปแบบ ้ำท่วมอยู่ประมาณ 1 อาทิตย์ชะอำบ้านเมืองให้สะอาดเพราะเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มาก แต่ก็ไม่เคยทุกข์ทรมานมาก่อนฟังเพลง“ พยัคฆภูมิภูมิ” “ ดีกว่าจะได้เห็นชัด ๆ” พยัคฆ์ภูมิทัศน์ แต่ก็มีความกลมกลืนกันทั้งนั้น แต่ก็มีความสุขมากบินขาวงามตา (ซ้ำ) เกาะกันมาร่อนถลาเริงลม
การเตรียมการเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่สุด ลำคลอง”

สระน้ำ เช่น สระแสงถมรวมกับสวนพุทธ สระอาทิตย์และสระจันทร์ถมสร้างสำนักงานเทศบาล ปัจจุบัน สะพานข้ามคลองสระว่ายน้ำเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เคยเป็นมา เกิดขึ้นได้อย่างไร? (ที่มา: ไพรัตน์แย้มโกสุม, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: กรณีศึกษาประวัติเมืองพยัคฆภูมิพิสัย, เอกสาร (ทำมือ), 2547ไพรัตน์แย้มโกสุมผู้เขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: กรณีศึกษาประวัติเมืองพยัคฆภูมิพิสัย

 


ประวัติศาสตร์คืออะไร? คือร้อยแปดพันคุณเก้านิยามใครจะว่าได้อย่างไรก็ใช่ทั้งนั้นแหละเขาว่าได้ประวัติศาสตร์คือในปัจจุบันอดีตคืออนาคตคือปัจจุบันมันก็ถูกของเขาไม่ผิดหรอกเพราะปัจจุบันเป็นเหตุในปัจจุบันอดีตและอนาคตเป็นผลมีปัจจุบันจึงมีในปัจจุบันอดีตมีอนาคตปัจจุบันดีในปัจจุบันอดีตและ ก็ดีปัจจุบันอนาคตเลวในปัจจุบันอดีตและอนาคตก็เลวประวัติศาสตร์คือในปัจจุบันอดีตที่ส่องปัจจุบันและอนาคตรู้ทันนิยามอย่างนี้ความสามารถหมายอย่างนี้พอไปวั ดไปวาได้ไหม? ไม่ถึงวัดข้างวัดก็ยังดี“ดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่ใจ” วลีดีๆอย่างนี้ไม่ใช้กลับไป ใช้อย่างใหม่ที่ทรมานใจคนแก่คุณแม่คุณพ่อ “สวรรค์คือข้าขี้หมาคือแก” อะไร ๆ มันก็ ไม่ทราบว่าจะมีใครรู้หรือไม่ว่าเขาจะมีส่วนร่วมในการรับรู้ประวัติศาสตร์หรือไม่ก็ตาม นทั้งนั้น


คนที่มีอำนาจปกครองประเทศมหาอำนาจเผด็จการแห่งชาติเพื่อการปกครองแบบเผด็จการ (ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตาม) แต่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อประชาธิปไตยเท่านั้น การส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์อย่างมีเหตุผลเพื่อให้ประเทศของเรากำลังส่งเสริมวิชานี้แสดงว่าผู้นำ เทศคือระนายกรัฐมนตรีท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลลุ่มลึกสำนึกดีงามที่เปิดให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เต็มที่เพราะหัวเรื่อง: การสำคัญแสดงความสามารถคิดเห็นมันคือเพลงหัวใจประวัติศาสตร์มันคือเพลงหัวใจประชาธิปไตยมันคือแสงสว่างสู่เส้นทางสันติภาพแลสันติสุขโอ ... ผู้นำของเราคัก ๆ ๆ ขนาด ๆสภาพภูมิศาสตร์เมืองพยัคฆภูมิพิสัย

(เมืองร้อยสระ)ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) โดยพระศรีสุวรรณวงศา (ท้าวขัติย - เดช) เจ้าเมืองและนายอำเภอคนแรกของเมืองหรืออำเภอพยัคฆภูมิพิสัยที่ตั้งบ้านหมอและที่อยู่ 15 ถนนกลางเมืองตำบลปะ หลานในของขวัญ

                            

 

หมายเหตุ:เกาะวัดพุทธมีขนาด 1 ใน 2 ของเกาะบ้านโนนสูงเกาะบ้านโนนสูงมีขนาด 1 ใน 3 ของเกาะบ้านเกาะลันตาเกาะขนาดใหญ่ที่มีความยาว13, 15 และ 15 เกาะ เกาะพะงันจะพัฒนาเป็นพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา 5 ธันวาคม 2550

 

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...