ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ประวัติความเป็นมา

ประวัติห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉาง ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอบ้านฉาง จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 ที่ตั้ง ถนนบ้านฉาง – พยูน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครบ้านฉาง)

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉางเป็นห้องสมุดขนาดกลาง มีอาคารเป็นเอกเทศ หน่วยงานที่มาใช้ห้องสมุดประชาชน ได้แก่ เทศบาลเมืองนครบ้านฉาง องค์การบริหารส่วนตำบล  โรงพยาบาลบ้านฉาง สำนักงานสาธารณสุข  โรงเรียนในเขตอำเภอบ้านฉาง และประชาชนที่อยู่ในเขตบ้านฉาง ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉางเคยได้รับรางวัลมาแล้ว ดังนี้

-                    ห้องสมุดประชาชนดีเด่นปี พ.ศ. 2539 จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน

-                   ห้องสมุดประชาชนดีเด่นปี พ.ศ. 2540 จากกรมการศึกษานอกโรงเรียน

-                   ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม พ.ศ. 2541 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

-                   ห้องสมุดดีเด่น พ.ศ. 2544 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จากวันนั้นจนมาถึงปัจจุบัน ด้วยการบริการของห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉาง เปี่ยมด้วยคุณภาพและการบริการที่ประทับใจ จึงได้การยอมรับของประชาชนในอำเภอบ้านฉางและผู้มาใช้บริการที่พึ่งพอใจ  และวันนี้เราพร้อมที่จะให้บริการแก่ท่านในรูปแบบต่าง ๆ ที่ครบวงจรขอเพียงท่านได้เข้ามาสัมผัสและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านฉาง จะได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในการให้บริการแก่ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...