ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ชีวิตของ "อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์" ทางด้านสังคมและการเมือง การพิทักษ์สิทธิของปัจเจกชน

หนังสือ"เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง" ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

           ชีวิตของ "อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์" ให้ภาพที่ดูขัดแย้งในตัวเอง ด้านหนึ่งเขาคือไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ผู้ไม่ปรารถนาอะไรมากไปกว่าโอกาสที่จะได้ศึกษาค้นคว้าธรรมชาติ ของสรรพสิ่งไปตามลำพัง อีกด้านหนึ่ง เขาคือไอน์สไตน์นักรณรงค์ทางด้านสังคมและการเมือง เขาใช้ความพยายามอย่างแข็งขันที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการระงับสงคราม ในการปกป้องปิตุภูมิที่เป็นชาติของชาวยิว ในการเสนอให้อาวุธปรมาณู อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรระหว่างชาติ ในการพิทักษ์สิทธิของปัจเจกชนที่จะได้พัฒนาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์!

           มาอ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อเข้าใจ "ประวัติศาสตร์" รู้แจ้งถึงปัญหาข้อเท็จจริงใน ความเดือดร้อน ความไม่มีสันติภาพและเสรีภาพของประชาคมชาวโลก จาก "เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง" หนังสือเล่มเล็ก ๆ ของ "อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์" เล่มนี้!     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...