ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
หาดพยูน

หาดพยูน  เป็นชายหาดทะเลตะวันออกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งมีหาดทรายสีขาวค่อนข้างละเอียด เป็นชายหาดทอดยาวประมาณ 3  กิโลเมตร ตามประวัติของชาวท้องถิ่น เป็นทะเลที่มีความสมบูรณ์ด้วยหญ้าทะเล และเป็นถิ่นอาศัยของปลาพยูนจำนวนมาก จึงได้ตั้งชื่อหาดทรายนี้ว่าหาดพยูนจนเป็นชื่อเรียกมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันความสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลลดน้อยถอยลงปลาพยูน จึงอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ไปยังแหล่งอื่น

จุดเด่นของหาดพยูนก็คือความสวยงามของธรรมชาติ มีหาดทรายสีขาว น้ำทะเลสีใส และบริเวณชายหาดมีชุมชนที่ทำประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง และเราสามรถซื้อหาของทะเลสดๆได้จากที่นี่

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...