ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ร่วมจัดบูท ในงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุดร่วมกับคณะครู กศน. อำเภอดอนพุด ร่วมจัดบูท ในงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้
-บริการอ่านตามอัธยาศัย
-การทำโบว์ผูกผมจากเศษผ้า     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...