ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
โครงการส่งเสริมการอ่านเพิ่มพูนปัญญาศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

...เนื่องในโอกาส วันที่ระลึกแห่งการรู้หนังสือสากล...
กิจกรรมประกอบด้วย
-นิทรรศการประวัติชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ฐานการเรียนรู้เห็ดคอนโด
-ฐานการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพ
-ฐานการเรียนรู้เห็ดฟางในตะกร้า
-ฐานการเรียนรู้การเพาะเชื้อเห็ด
-ฐานการเรียนรู้ฟักทองการบูร
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดอนพุดเข้าร่วมโครงการจำนวน 47 คน     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...