ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมส่งเสรมการอ่านและการเรียนรู้เนื่องในวัน วันคล้ายวันราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ,วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุดร่วมกับครูกศน.อำเภอดอนพุด จัดกิจกรรมส่งเสรมการอ่านและการเรียนรู้เนื่องในวัน วันคล้ายวันราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ,วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับความสำคัญของวันชาติ
2.กิจกรรมบอกเรื่องเล่าจากสิ่งที่พ่อทำ
3.กิจกรรมป๊อบอัพจดหมายถึงพ่อ
4.กิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมความการแสดงออกของนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลดอนพุดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 103 คน
ณ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...