ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
โครงการเด็กไทยใส่ใจการอ่านพัฒนาการเรียนรู้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2561
ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุด จัดโครงการเด็กไทยใส่ใจการอ่านพัฒนาการเรียนรู้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับคณะครู กศน.อำเภอดอนพุด
โดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเกมอ่านลิ้นพัน
2. กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล
3. กิจกรรมอ่านหรรษาพาสนุก
4. กิจกรรม อ่านพาอิ่ม
มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 65 คน
ณ โรงเรียนอนุบาลดอนพุด     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...