ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชื่อโครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมในงาน มีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการประกวดคำขวัญห้องสมุด กิจกรรมการเล่นเกมต่อคำ มุมแนะนำหนังสือใหม่  และนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเด็กและเยาวชนให้การตอบรับเป็นอย่างมาก     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...