ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ภาพการตัดสินภาพวาดระบายสี

 กิจกรรมการวาดภาพระบายสีในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง มีเยาวชนเข้าร่วมการประกวดจำนวน 12 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มละ 4 คน ภายในเวลา 2 ชั่วโมง และแล้วก็เป็นเวลาที่กรรมการตัดสินจะต้องเครียดเพราะทุกกลุ่มวาดภาพได้ดีมาก     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...