ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
Current Awareness Service
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บริการข่าวสารทันสมัย
ห้องสมุดขอแนะนำบริการข่าวสารทันสมัย (Current Awareness Service) หรือ CAS ซึ่งเป็นบริการ QR Code สำหรับเปิดอ่านข้อมูลหรือสารสนเทศคัดสรรที่เป็นประเด็นในปัจจุบัน เช่น โควิท-19 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นได้ที่ https://sites.google.com/view/casservice/home หรือ QR Code ตามข่าวประชาสัมพันธ์นี้นะครับ

บริการข่าวสารทันสมัย
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...