ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
อย่าตกหลุมโซเชียลมีเดีย

ชื่อเรื่อง : อย่าตกหลุมโซเชียลมีเดีย

ผู้แต่ง : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ตั้งแต่สมาร์ตโฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ การใช้โซเชียลมีเดียก็กลายเป็นกิจกรรมทุก 5 นาทีของคนเรา เราเป็นผู้สร้างสื่อมากกว่าผู้รับสื่อเสียแล้วเพราะด้วยความที่เข้าถึงง่ายและทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัว จนบางครั้งเราอาจเผลอลืมตัวไปว่าเราใช้โซเชียลมีเดียได้ถูกต้องแล้วหรือยังมาเช็กให้ชัวร์ว่าที่ผ่านมาเราใช้สื่อถูกทางหรือไม่ พร้อมกับรู้เท่าทันตัวเองก่อนจะตกหลุมโซเชียลมีเดียมาร่วมใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมที่ดีร่วมกันเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไฟล์เอกสารแนบ :  อย่าตกหลุมโซเชียลมิเดีย.pdf
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...