ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ตูมตูม บานบาน

ผู้แต่ง : นภาพร คลองธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2556  สำนักพิมพ์ : แปลนพริ้นท์ติ้ง จำกัด

ลักษณะ : 16 หน้า พร้อมภาพประกอบ

เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่อ่านให้ลูกในวัย 2 ขวบขึ้นไป เพื่อให้เด็กได้สังเกตภาพดอกไม้, การนับจำนวน และสีของดอกไม้ต่างๆ จากเสียงของพ่อแม่ และเดินชมสวนดอกไม้ สังเกตแมลงต่างๆ ควบคู่กับการเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้จริงไปพร้อมๆกัน

 

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...