ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นายอำเภอแกลง ครั้งที่ 2

วันที่ 8 เมษายน 2563 นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาววัชรินทร์ สินศิริ ครู กศน.ตำบลทางเกวียน นายวัชรพล เวียงคำ ครู กศน.ตำบลชากโดน และนางสาวกรรณิการ์ พาที ครู กศน.ตำบลเนินฆ้อ เป็นตัวแทนนำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 600 ชิ้น มอบให้นายอำเภอแกลง โดยมีนายชยพล อัครจิรกุล ปลัดอำเภออาวุโส เป็นผู้รับมอบ     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...