ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้นายอำเภอแกลง ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นางสาวอุมาพร เติมสุข ครู กศน.ตำบลบ้านนา และนางสาวคัททิยาพร พันปอบิด ครู กศน.ตำบลพังราด เป็นตัวแทน นำหน้ากากอนามัย จำนวน 250 ชิ้น มอบให้กับนายอำเภอแกลง โดยมีปลัดอำเภอแกลงเป็นผู้รับมอบ

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...