ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
รับมอบแอลกอฮอล์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางเสาวภา ประทุมวี ครูชำนาญการ นางสาววัชรินทร์ สินศิริ ครู กศน.ตำบลทางเกวียน และนางสาวศุภมาส ปานคำ ครู กศน.ตำบลปากน้ำกระแส เป็นตัวแทน กศน.อำเภอแกลง รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 10 ลิตร จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมี นายจรัญ ความเพียร และนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล เป็นตัวแทนมอบ ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...