ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
Learning resource
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองควายโซ
บ้านหนังสือชุมชนในตำบลหนองควายโซมีลักษณะเป็นศาลารักการอ่าน หมู่ 7 ต.หนองควายโซ อยู่ในบริเวณใกล้กับตลาดหนองแซง มีชั้นวางหนังสือ วารสาร นิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนที่แขวนหนังสือพิมพ์ มีโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ จำนวน 4 ตัวและเก้าอี้หรือม้านั่ง จำนวน 14 ตัว

บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองควายโซ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...