ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
Learning resource
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองกบ
บ้านหนังสือชุมชนในตำบลหนองกบ มี 2 แห่ง คือ (1) เรือนไม้ในบริเวณร้านขายของชำ หมู่ 2 ต.หนองกบ มีชั้นวางหนังสือ วารสาร นิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนที่แขวนหนังสือพิมพ์ มีชิงช้าสำหรับเด็กและที่นั่งอ่่านหนังสือบนพื้นไม้ บรรยากาศร่มรืนและเย็นสบาย และ (2) ร้านขายของชำและอาหารตามสั่ง หมู่ 7 ต.หนองกบ มีลักษณะเป็นชั้นวางหนังสือ วารสาร นิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ให้บริการใกล้กับที่นั่งรับประทานอาหารของลูกค้า

บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองกบ
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...