ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
User Profile
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บริการสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซง จัดบริการสมัครสมาชิกผ่านทางออนไลน์ ประชาชนในอำเภอหนองแซงที่ประสงค์จะใช้บริการห้องสมุด ท่านสามารถสมัครสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/otMSrfUufBXmXQ6o9

บริการสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...