ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (International Literacy Day)
องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กำหนดวันที่ 8 ก.ย. ของทุกปีเป็นวันการรู้หนังสือสากล (International Literacy Day) เริ่มต้นแต่ปี 2509 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ

เข้าชมนิทรรศการได้ที่ : https://qrgo.page.link/XogNb

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เข้าชมนิทรรศการ :https://qrgo.page.link/XogNb
สารจากนายกรัฐมนตรี​ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2563
โปสเตอร์ยูเนสโก เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน 2563
เข้าชมนิทรรศการ :https://qrgo.page.link/XogNb
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...