ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การทำลูกประคบสมุนไพร

จุดเด่นของภูมิปัญญา

          ภูมิปัญญาการทำลูกประคบสมุนไพร ของนางสิเรียม งามมาก ซึ่งเป็นการทำลูกประคบเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยเส้นเอ็น ปวดเมื่อยตามตัว โดยลูกประคบทำจากสมุนไพรหลายชนิดและสามารถใช้ประกอบกับการนวดแผนโบราณได้อีกด้วย

ที่มาของภูมิปัญญา

          ในการทำลูกประคบสมุนไพร ของนางสิเรียม  งามมาก ได้เกิดจากการปลูกพืชสมุนไพรไว้ในบ้านที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชัน มะกรูด เตยหอม ว่านโบราณต่าง ๆ โดยที่ไม่รู้ว่าจะเอามาใช้ประโยชน์อย่างไร และเมื่อได้ศึกษาค้นคว้ากับอินเตอร์เน็ต และไปดูงานในสถานที่ต่าง ๆ จึงทำให้อยากพัฒนาสมุนไพรที่มีอยู่รอบ ๆ บ้าน ให้เกิดมูลค่าจนได้ลองผิดลองถูกจนเกิดลูกประคบสมุนไพรขึ้น

รายละเอียดภูมิปัญญา

          ปัจจุบันนางสิเรียม  งามมาก ถูกยกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรรักษาโรค ของตำบลหนองไร่ ซึ่งปัจจุบันได้ผลิตลูกประคบสมุนไพรจำหน่ายให้ผู้สนใจได้นำไปทดลองใช้ ซึ่งส่วนมากร้านนวดแผนไทยจะเป็นที่ต้องการเพื่อนำไปประคบให้กับลูกค้า

รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          นางสิเรียม งามาก ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับของบุคลทั่วไปในตำบลหนองไร่ ในเรื่องของการทำลูกประคบสมุนไพร โดยได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการทำลูกประคบสมุนไพร จากทุกหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง และยังได้ถูกยกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม  คุณค่า  (มูลค่า)  และความภาคภูมิใจ

          การทำลูกประคบสมุนไพร ของนางสิเรียม  งามมาก เป็นการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อรักษาโรคอาการปวดเมื่อยและผ่อนคลาย ซึ่งมีการผลิตที่มาก แต่ยังขาดในเรื่องของเทคโนโลยีในการเผยแพร่ทางโลกออนไลน์ ซึ่งในอนาคตอยากจะมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์เพื่อจะให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้หรือต้องการซื้อลูกประคบได้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องเดินทางเข้ามาซื้อในหมู่บ้านด้วยตนเอง     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...