ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การทอผ้า

จุดเด่นของภูมิปัญญา

          การทอผ้าฝ้าย

ที่มาของภูมิปัญญา

          การทอผ้าในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดภูมิปัญญา

          ผ้าถุง,ผ้าขาวม้า

รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ถ่ายทอดคนในหมู่บ้าน

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม  คุณค่า  (มูลค่า)  และความภาคภูมิใจ

          ถ่ายทอดคนในหมู่บ้าน     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...