ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การแปรูปสับประรด

จุดเด่นของภูมิปัญญา

          การแปรูปสับประรด ,การปลูกสับประรด

ที่มาของภูมิปัญญา

          การปลูกสับประรด ,การแปรรูปสับประรด ไฮครีม สินค้า GI จังหวัดระยอง ตัดสดจากไร่ วิตามินซีจากธรรมชาติ หวาน กรอบ อร่อย ไม่กัดลิ้น สับปะรดทองระยอง (เป็นประธาน ศพก.ปลวกแดง)ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปลวกแดง บ้านคลองกรำ หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มีชนิดสินค้าหลัก คือ สับปะรด

รายละเอียดภูมิปัญญา

          กลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ชื่อผู้ขาย นายเถรียร  เสือขวัญ

รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ได้รับรางวัลจากพัฒนาชุมชน /เกษตร อย่างมากมาย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม  คุณค่า  (มูลค่า)  และความภาคภูมิใจ

          สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง นำโดย นายกนกพันธ์ ยินดีจันทร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย เพื่อพิจารณาแนวทางบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดของปี 2564 และการพิจารณาเสนอขอจัดตั้งสมาพันธ์ผู้ปลูกสับปะรดภายใต้การสนับสนุนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเพพอเพียงรีสอร์ท ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...