ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การปลูกสับประรด (สับปะรดทองระยอง)

จุดเด่นของภูมิปัญญา

          การแปรูปสับประรด , การปลูกสับประรด

ที่มาของภูมิปัญญา

          การปลูกสับประรด ,การแปรรูปสับประรด ไฮครีม สินค้า GI จังหวัดระยอง ตัดสดจากไร่ วิตามินซีจากธรรมชาติ หวาน กรอบ อร่อย ไม่กัดลิ้น สับปะรดทองระยอง

รายละเอียดภูมิปัญญา

  • เปิดรับออเดอร์สับปะรดทองระยอง
  • สินค้า GI จังหวัดระยอง ตัดสดจากไร่ วิตามินซีจากธรรมชาติ หวาน กรอบ อร่อย ไม่กัดลิ้น
  • สับปะรดทองระยอง
  • กล่องเล็ก 220 บาทรวมส่ง (3 ลูก)
  • กล่องใหญ่ 370 บาทรวมส่ง (8-9 ลูก)

รูปแบบและลักษณะการถ่ายทอด  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ได้รับรางวัลจากพัฒนาชุมชน /เกษตร อย่างมากมาย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน

การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้เป็นนวัตกรรม  คุณค่า  (มูลค่า)  และความภาคภูมิใจ

          ส่งสินค้าออกบูทจัดกิจกรรมในนามกลุ่มวิสากหกิจชุมชน     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...