ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาววัชรินทร์ สินศิริ ครู กศน.ตำบล และนางมัณฑณา โสภะถา บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยนำหนังสือไปเปลี่ยน บริการการอ่าน และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง "แก๊งคอลเซนเตอร์ ยุคเปลี่ยน มุกเปลี่ยน ต้องรู้ให้ทัน" ณ ตลาดสิริภิบาล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓ คน (ชาย ๕ คน หญิง ๘ คน)


     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...