ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (ตำบลพังราด ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นางมัณฑณา โสภะถา บรรณารักษ์อัตราจ้าง ร่วมกับ กศน.ตำบลพังราด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ มีกิจกรรมบริการการอ่าน เกมจับคู่ภาษาถิ่นระยองบ้านฉัน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านบ่อตาซ่อง หมู่ที่ ๘ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕ คน (ชาย ๖ คน หญิง ๑๙ คน)


     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...