ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (ตำบลกระแสบน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นางมัณฑณา โสภะถา บรรณารักษ์อัตราจ้าง ร่วมกับ กศน.ตำบลกระแสบน จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ โดยมีกิจกรรมบริการการอ่านเคลื่อนที่ เกมผสมคำภาษาไทย เกมบิงโกคำภาษาต่างประเทศ ในภาษาไทย เกมจับคู่ผลไม้ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดกระแส หมู่ที่ ๑ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๖ คน (ชาย ๑๕ คน หญิง ๑๑ คน)     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...