ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (ตำบลทางเกวียน ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาววัชรินทร์ สินศิริ ครู กศน.ตำบล นางมัณฑณา โสภะถา บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางพัชรินทร์ อุตสาหะ ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์โดยมีกิจกรรมบริการการอ่าน เกมบิงโกภาษาต่างประเทศในภาษาไทย เกมจับคู่ภาษาถิ่นระยองบ้านฉัน ณ กศน.ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๓ คน (ชาย ๑๔ คน หญิง ๙ คน)     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...