ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (ตำบลกร่ำ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕)
วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นางมัณฑณา โสภะถา บรรณารักษ์อัตราจ้าง ร่วมกับ กศน.ตำบลกร่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถห้องสมุดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ โดยมีกิจกรรมบริการการอ่านเคลื่อนที่ เกมจับคู่ภาษาถิ่นระยองบ้านฉัน กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวััดชากมะกรูด หมู่ที่ ๓ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๑ คน (ชาย ๑๐ คน หญิง ๑๑ คน)


     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...