ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด (๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)
วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาววัชรินทร์ สินศิริ ครู กศน.ตำบล และนางมัณฑณา โสภะถา บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประชาสัมพันธ์เรื่องฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย และนำ
หนังสือไปเปลี่ยนที่มุมหนังสือของห้องสมุดประชาชน ณ ตลาดสิริภิบาล ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...