ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนตำบลห้วยยาง (๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)

วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางสาววัชรินทร์ สินศิริ ครู กศน.ตำบล นางสาวลินลดา ชาวเวียง ครู กศน.ตำบล และนางมัณฑณา โสภะถา บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน ประชาสัมพันธ์ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย รับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนออนไลน์ อ่านจับใจความจากหนังสือพิมพ์ ณ บ้านหนังสือชุมชนร้านอาหารตามสั่งบ้านชากตาด้วง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...