ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ฯ (๑๒ เมษายน ๒๕๖๕)
วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายวิรัช ภัทรบูชา รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง เป็นประธานการตรวจสอบเอกสารการประเมินคัดเลือกกศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการนี้ นางสาวพัชญ์ธินันท์ ลู่สวัสดิกุล บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นคณะกรมการประเมินฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเกาะแก้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง


     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...