ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
กับดักหงส์

ชื่อเรื่อง     กับดักหงส์

ชื่อผู้แต่ง   เฌอมาแลง

       เพราะบาดแผลที่เขามอบให้ในวัยเด็กทำให้ พริมพิชา วิศาลศิริ ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ สู่ชีวิตใหม่กลายเป็น 'หงส์' เพื่อกลับมาล้างตากับชายคนนั้น ปัถย์ อัคควัจน์ ทว่าชายหนุ่มกลับจำเธอไม่ได้ และเรื่องไม่ได้ 'ง่าย' อย่่างที่คิด ซ้ำยังติดก้างชิ้นใหญ่อย่างแฟนสาวของเขา!

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...