ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
นิทานพื้นบ้าน-นิทานมะพร้าว

      ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายชราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนฉลาดและรอบรู้ พักอยู่ในถ้ำริมชายทะเล ผู้คนไปหากันมาก มีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษา  วันหนึ่ง เด็กหนุ่มถามว่า พ่อผู้ฉลาดและปราชญ์เปรื่อง ผมอยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ ผู้คน อยากจะช่วยพวกเขาไปตลอดชีวิต ผมจะทำได้อย่างไร ชายชะราบอกว่านี่พ่อหนุ่ม นี่คือกล่องวิเศษ อย่าเปิดกล่องนี้จนกว่าจะถึงบ้าน ถ้าเปิดจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของเธอ เด็กหนุ่มรับกล่องด้วยความยินดีปรีดา เมื่อเดินออกมาได้ครู่หนึ่งเกิดความอยากรู้ เขาจึงเปิดกล่องขึ้น แล้วร่างกายเขาสูงขึ้นกลายเป็นต้นมะพร้าว รับใช้มนุษย์ไปตลอดชีวิต     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...