ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สำนักสงฆ์วัดป่าวังธรรม

สำนักสงฆ์วัดป่าวังธรรม

ตำแหน่งที่ตั้งวัด

หมู่ที่ 6 ตำบลป่ายุบใน  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ที่วัดและที่ธรณี

ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน แต่ถูกยกเลิกและให้ทำสัปปทานป่าไม้ ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์พระมาสร้างสำนักสงฆ์ ในปี พ.ศ.  2546

ประวัติเจ้าอาวาส

-          พระนที ขมธโร นามเดิม นที พวงพยอม

-          บวช ณ วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ. 2536 มาประจำสำนักสงฆ์วัดป่าวังธรรมในปี พ.ศ.2548

-          ปัจจุบันอายุ  41 ปี  พรรษา 19 พรรษา

กิจกรรมเด่น

-          จัดกิจกรรมทางศาสนาตามประเพณีนิยม     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...