ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วัดคลองไผ่

วัดคลองไผ่

สถานที่ตั้ง  162 หมู่ที่ 3  ตำบลชมแสง  อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

เนื้อที่วัด

          มีเนื้อที่ 19 ไร่ 68 ตารางวา

เสนาสนะและสิ่งปลุกสร้างในปัจจุบัน       

          มีอุโบสถและหอระฆังที่สวยงาม

หลักฐานการตั้งวัด

1.       กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ตั้งวัดเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2544

ประวัติการก่อตั้งวัด

เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ พ.ศ. 2511 ใช้ที่โรงเรียนบ้านคลองไผ่ ในปัจจุบันเป็นที่พักสงฆ์ ต่อมานายเลี่ยม – นางสนาม พุ่มแก้ว เป็นผู้บริจาคที่ดิน สร้างวัดคลองไผ่จึงได้ย้ายที่พักพระสงฆ์มาอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนบ้านคลองไผ่ มีเนื้อที่ 19 ไร่ นายวิชาญ ชุ่มแจ่ม ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ บ้านคลองไผ่ หมู่ 3 ตำบลชมแสง  อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และได้รับประกาศจัดตั้งวัด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2544 โดยนายจำลอง ครุฑขุนทด รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิเสธราชการแทน รมต.กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติเจ้าอาวาส

พระอธิการชินวโร เจ้าอาวาสวัดคลองไผ่ สมณะเดิมชื่อนายเจีย แซ่ภู่ เกิดเมื่อวันที่ 1  มกราคม 2494 อายุ 60 ปี เกิดที่อำเภอคลองใหญ่ล่าง จังหวัดตราด บิดาชื่อนายมุ่ย แซ่ภู่ มารดาชื่อนางเล็ก ภักดีกำจร บวชเป็นบรรพชิต วันที่ 2 พฤษภาคม 2524 มีพี่น้องบิดาเดียวกัน 4 คน ต่างบิดา 4 คน

กิจกรรมเด่น

-          สอนธรรมะ เด็กนักเรียนอนุบาล-ป.6 ทุกเดือน     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...