ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วัดหนองม่วง

วัดหนองม่วง

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 166 หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง

 

ประวัติความเป็นมา

         ที่พักสงฆ์หนองม่วง ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็น วัด เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.. 2547 จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ตามที่

นายเพ็ง วงษ์ประดิษฐ์ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ณ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์   จังหวัดระยอง นั้น บัดนี้ ผู้รับอนุญาตได้สร้างเสนาสนะขึ้นสมควรเป็นที่พำนักของพระภิกษุได้แล้ว

       อาศัยความตามข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (.. 2507) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  .. 2505 และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสามาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า วัดหนองม่วงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.. 2553

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...