ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
วัดเขาตาอิ๋น

วัดเขาตาอิ๋น

ตั้งอยู่ ที่หมู่5 .ชุมแสง อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง
  มีเนื้อที่
10 ไร่3 งาน 21 ตารางวา มีอุโบสถและหอระฆังที่สวยงาม
  กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2544

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...