ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ด้านศาสนา

พระครูวรวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลชุมแสง-พลงตาเอี่ยม

สถานที่ตั้ง  
          วัดชุมแสง  หมู่ที่  1 ตำบล  ชุมแสง   อำเภอ   วังจันทร์  จังหวัด   ระยอง

สาระสำคัญ
       เจ้าอาวาสวัดชุมแสง เจ้าคณะตำบลชุมแสง-พลงตาเอี่ยม เป็นพระสมณศักดิ์ของอำเภอวังจันทร์ ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือชุมชน และสังคมเป็นอย่างดียิ่ง โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสถานศึกษาในตำบล ชุมแสง ให้ความเมตตาในการให้ทุนทรัพย์ก่อสร้างโรงเรียนบ้านหนองม่วง และที่พักสงฆ์หนองม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสง ซึ่งชุมชนดังกล่าวไม่มีศาสนสถานให้ศาสนิกชนได้ปฏิบัติพิธีกรรมทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งพระภิกษุสงฆ์ในสังกัดเพื่อไปดูแลทำนุบำรุงที่พักสงฆ์ดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนกระทั่งปัจจุบัน จนถือได้ว่าที่พักสงฆ์หนองม่วงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน บ้านหนองม่วง และประชาชนโดยทั่วไป เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะประดิษฐ์มากมายหลายประเภท

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...