ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ด้านการทำส้มตำ

นางชมจันทร์    พิมพ์ทอง

สถานที่ตั้ง
          ร้านอ้อ  หมู่ที่ 5 ตำบล ชุมแสง อำเภอ วังจันทร์จังหวัด ระยอง

สาระสำคัญ

         นางชมจันทร์พิมพ์ทอง เป็นผู้มีความชำนาญในด้านการทำส้มตำหลายชนิด เจ้าของร้านส้มตำ "อ้อ"เป็นร้านส้มตำแห่งเดียวของอำเภอวังจันทร์ที่มีชื่อเสียง ได้รับรางวัลจากการประกวดการทำส้มตำจากงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดระยอง ประจำปี2541

 

     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...