ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
สิ่งประดิษฐ์เครื่องเล่นดนตรีไทยขนาดจิ๋ว

นางเอ็นดู    วงศ์พยัคฆ์

สถานที่ตั้ง
           โรงเรียนวังจันทร์วิทยา เลขที่ 316 หมู่ที่1 ตำบล ชุมแสง อำเภอ วังจันทร์จังหวัดระยอง

สาระสำคัญ

           นางเอ็นดูวงศ์พยัคฆ์เป็นครูผู้สอนวิชาคหกรรม (ศิลปะประดิษฐ์) โดยได้ถ่ายทอดการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยขนาดจิ๋วจากวัสดุในท้องถิ่น เช่นลูกยางพารา ใบยางพารา ผลิตเป็นซอด้วง ซออู้ระนาดและตะโพน เป็นต้น ซึ่งเครื่องดนตรีไทยแต่ละชิ้นจะมีขนาดเล็กมาก เมื่อเทียบกับขนาดจริงสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวนักเรียนสามารถนำไปขายเป็นรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวอีก

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...