ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
ด้านนาฏศิลป์

นางนันท์นภัส    เจริญรวย

 

สถานที่ตั้ง  
          โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
  หมู่ที่/หมู่บ้าน   3  ตำบล  พลงตาเอี่ยม  อำเภอ   วังจันทร์ จังหวัด   ระยอง

สาระสำคัญ
         นางนันท์นภัส เจริญรวย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการแสดง (นาฏศิลป์) ได้ถ่ายทอดการแสดงให้แก่นักเรียนและเยาวชนในตำบลพลงตาเอี่ยม จัดการแสดงเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในเทศกาลต่าง ๆ การจัดงานวันสำคัญทางประเพณี วันสำคัญทางศาสนาที่สำคัญของอำเภอวังจันทร์


นางวิชาวร สารสุวรรณ
สถานที่ตั้ง  
           โรงเรียนบ้านเขาตลาด
  หมู่ที่/หมู่บ้าน   1  ตำบล  พลงตาเอี่ยม   อำเภอ   วังจันทร์ จังหวัด   ระยอง

สาระสำคัญ
       นางวิชาวร สารสุวรรณ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการแสดง (นาฏศิลป์) ได้ถ่ายทอดการแสดงให้แก่นักเรียนและเยาวชนในตำบลพลงตาเอี่ยม ตำบลชุมแสง จัดการแสดงเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในเทศกาลต่าง ๆ งานประเพณี และวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา ที่สำคัญของอำเภอวังจันทร์

      Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...