ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้    |   หน้าหลัก    |   เว็บบล็อก    |   คู่มือสำหรับการฝึกอบรม    |   คู่มือระบบเชื่อมโยงฯ
ค้นหา :
การแสดงกลองยาว

นางโสภา คุ้มภัย

สถานที่ตั้ง  
          ตลาดทางเข้าน้ำตกธรรมรส
  หมู่ที่ 5 ตำบล  ป่ายุบใน   อำเภอ   วังจันทร์ จังหวัด   ระยอง

สาระสำคัญ
           นางโสภา คุ้มภัย มีความรู้ความสามารถในด้านการแสดงกลองยาวมากว่า 30 ปี โดยได้ตั้งคณะกลองยาว ชื่อ คณะศิษย์ขุนพล มีผู้แสดงจำนวน 14 คน รับงานแสดงทั่วไป เช่น งานบวชนาค งานแต่ง(แห่ขันหมาก) งานแห่กฐิน ผ้าป่า ทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด
     Learning Resources Linkage System  |  ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว ถ
Loading...